“Gevaarlijk goed in gevaarlijk goed”

tel.: 040 261 86 13

Cursus ADR vakbekwaamheid voor de beroepsgoederenchauffeur

Elke chauffeur die gevaarlijke goederen vervoert moet hiervoor functiespecifiek geschoold zijn. Indien het vervoer betreft wat op grond van het ADR niet vrijgesteld is, moet de chauffeur in het bezit zijn van het ADR-certificaat. De cursus ADR is bedoeld voor de chauffeur die in het bezit moet zijn van dit ADR-certificaat.


Doelgroep

De cursus ADR is in principe bedoeld voor de chauffeur die gevaarlijke stoffen vervoert boven de vrijstellingsgrenzen van Limited Quantities (LQ), 1.000-punten (1.1.3.6), Excepted Quantities (EQ) of vrijstellingen op grond van de aard van het vervoer.


Doelstelling

Het voorbereiden van de cursist op het examen teneinde het vakbekwaamheidcertificaat te behalen en gevaarlijke stoffen te mogen vervoeren.


Inhoud cursus ADR

Het ADR-certificaat bestaat altijd minimaal uit een basis-kwalificatie. Een chauffeur die deze basiskwalificatie heeft, mag verpakte gevaarlijke goederen (stukgoed) en gevaarlijke goederen losgestort vervoeren (bulk). Om gevaarlijke stoffen in tanks te vervoeren of om radioactieve en/of explosieve stoffen te mogen vervoeren moeten extra kwalificaties worden behaald.

De volgende onderwerpen komen aan de orde bij de basiskwalificatie ADR (ADR-stukgoed):

 • verantwoordelijkheden
 • gevaarseigenschappen
 • verpakkingseisen
 • opbouw wet- en regelgeving
 • documentatie
 • etikettering
 • calamiteiten, brand- en brandbestrijding
 • regels tijdens het vervoer
 • samenladings- en scheidingsvoorschriften
 • gecombineerd (multi-modaal) vervoer

De volgende onderwerpen komen aan bod bij de kwalificatie tankvervoer

 • rijgedrag van voertuigen
 • keuringsdocumenten
 • kenmerking en etikettering
 • laad- en lossystemen en appendages op de voertuigen
 • type voertuigen

De aanvullende cursussen voor explosieve en / of radioactieve stoffen gaan dieper in op de specifieke risico’s van deze stoffen.

Cursus ADR-verlenging

Wanneer een chauffeur in het bezit is van het ADR-vakbekwaamheidcertificaat zal hij dit ook periodiek (5-jaarlijks) moeten verlengen. Bij elke verlenging zal een cursus gevolgd en een examen afgelegd moeten worden. Een jaar voor de verloopdatum van het certificaat kan het certificaat worden verlengd.

Examen

Het ADR-examen wordt schriftelijk afgelegd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van multiple choice (waaronder ook cases) vragen. Het eerste basis-examen bestaat uit 25 meerkeuze vragen. Alle eerste specialisatieklassen bestaan uit 15 meerkeuze vragen. Het verlengings-examen basis bestaat uit 20 meerkeuze vragen en alle verlengings-examens voor specialisatieklassen bestaan uit 15 meerkeuze vragen.

Nascholing

B&W-veiligheidsadviseurs is als opleider door de CCV erkend en kan de cursus indien gewenst registreren voor de code-95.

Cursus

ADR-certificaat basis
ADR-certificaat basis + tank behalen
behalen van losse modules klasse 1, klasse 7 of tank
ADR-certificaat basis verlengen
ADR-certificaat basis + tank verlengen

aantal punten

14 punten
21 punten
7 punten
14 punten
14 punten

Cursus ADR

SOOB-subsidie

De cursus ADR wordt gesubsidieerd door de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer (SOOB). B&W-veiligheidsadviseurs kan de subsidie-aanvraag voor u indienen.