“Gevaarlijk goed in gevaarlijk goed”

tel.: 040 261 86 13

Code-95 training: Regeling Vakbekwaamheid Bestuurders

De code-95 (Regeling Vakbekwaamheid Bestuurders (Europese Richtlijn 2003/59/EG)) geldt onder andere ook voor bestuurders in het beroepsgoederenvervoer. B&W-veiligheidsadviseurs biedt verschillende opleidingen aan die ook meetellen voor de code-95. Ook kan B&W u een compleet opleidingspakket aanbieden voor uw chauffeurs. De inhoud van het opleidingspakket is volledig aan te passen naar uw wensen.

B&W-veiligheidsadviseurs kan u een aantal cursussen aanbieden binnen de code-95. Als vanzelfsprekend is het wenselijk dat de cursussen aansluiten bij de praktijk van de chauffeur en bij de praktijk van uw organisatie. B&W denkt in dezen graag met u mee over de wijze waarop het opleidingstraject aangeboden kan worden. Hierin zullen wij u, daar waar mogelijk, zoveel mogelijk trachten te ontlasten.

Binnen het kader van de Europese regeling vakbekwaamheid bestuurders biedt B&W de volgende opleidingen aan:

Theoriecursussen:

Praktijkcursussen:


omgaan met agressie

Cursus omgaan met aggressie

Agressie van klanten, medeweggebruikers of andersoortige spanningsvolle situaties komen helaas in praktijk voor. Door middel van de training ‘Omgaan met agressie’ wordt de chauffeur geleerd door alert te reageren de situatie onder controle te houden. Door deze training zal het vertrouwen van de chauffeur toenemen en gaat hij beter toegerust de weg op. Dit kan een positief effect hebben op het ziekteverzuim, maar zeker ook een boost geven aan het imago van uw bedrijf.

De cursus telt voor 7 uur mee voor de code-95.

terug naar cursusoverzicht

lading zekeren

Cursus ladingzekeren

Jaarlijks zijn er vele ongevallen met vrachtwagens met als oorzaak een slecht of nauwelijks vastgezette lading. De gevolgen hiervan zijn files, beschadigingen en economische schade. Slechts bij ongeveer een kwart van de vrachtwagens is de lading correct vastgezet. Bij elke derde vrachtwagen is het vastzetten van de lading zo slecht, dat de lading wordt beschadigd. De gevolgen van het slechte vastzetten van de lading kunnen hoge boetes zijn, transportschade, schade aan het voertuig of zelfs de kosten van een kraan om de lading om te laden.
Deze training biedt de chauffeur de kennis en vaardigheden die nodig zijn. Tevens gaat de training in op de wettelijke regelgeving binnen de EU en onder meer Duitsland, zodat de lading ook daar veilig en zeker zonder problemen vervoerd kan worden.

De cursus telt voor 7 uur mee voor de code-95.

terug naar cursusoverzicht

digitale tachograaf

Cursus digitale tachograaf

Voorkom boetes door onjuist gebruik tachograaf. Leer uw chauffeurs in één dag om correct gebruik te maken van de digitale tachograaf. Bij veel bedrijven blijkt bij interne controle dat men de rij- en rusttijden (Arbeidstijdenbesluit vervoer) onvoldoende op orde heeft. Hierdoor loopt uw bedrijf het risico hoge boetes te ontvangen van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Doel cursus

De cursus leidt uw chauffeurs op tot bekwame gebruikers van de digitale tachograaf met optimaal inzicht in de aanverwante onderwerpen, variërend van het dagelijks gebruik tot en met de wet- en regelgeving

Voordelen van deze cursus

 • Minder risico op hoge boetes omdat uw chauffeurs weten hoe zij op de juiste manier met de digitale tachograaf moeten omgaan;
 • Praktijkgerichte cursus door gebruik van werkende modellen van digitale tachografen en van geheel digitale modellen.

De cursus telt voor 7 uur mee voor de code-95.

terug naar cursusoverzicht

VCA

VCA Cursus

VCA Basisveiligheid

Heden ten dage worden er vele eisen gesteld aan bedrijven die werkzaamheden uitvoeren voor instellingen zoals overheid, provincie of gemeentes. Maar ook de (petro)chemische bedrijven, transportbedrijven en aannemersbedrijven stellen hoge eisen. Een van deze eisen is veiligheid. Wil men als bedrijf werkzaamheden uitvoeren voor deze bedrijven dan moet het uitvoerende personeel in het bezit zijn van het certificaat basisveiligheid (VCA). De training is speciaal bedoeld voor werknemers van bijvoorbeeld: aannemersbedrijven, constructiebedrijven en transportbedrijven. De training geeft de kandidaten inzicht in de gevaren die kunnen ontstaan tijdens de uitvoering van de diverse werkzaamheden.

Voor wie

Wil men als bedrijf werkzaamheden uitvoeren voor deze bedrijven dan moet het uitvoerende personeel in het bezit zijn van het certificaat basisveiligheid (VCA). De training is speciaal bedoeld voor werknemers van bijvoorbeeld: aannemersbedrijven, constructiebedrijven en transportbedrijven. De training geeft de kandidaten inzicht in de gevaren die kunnen ontstaan tijdens de uitvoering van de diverse werkzaamheden.

VCA Basisveiligheid operationeel leidinggevende

Heden ten dage worden er vele eisen gesteld aan bedrijven die werkzaamheden uitvoeren voor instellingen zoals overheid, provincie of gemeentes. Maar ook de (petro) chemische bedrijven, transportbedrijven en aannemersbedrijven stellen hoge eisen. Een van deze eisen is veiligheid. Wil men als bedrijf werkzaamheden uitvoeren voor deze bedrijven dan moet het uitvoerende personeel in het bezit zijn van het certificaat basisveiligheid (VCA). Voor de operationeel leidinggevende geldt dat indien VOL-certificering vanuit het bedrijf vereist is, zij in het bezit moeten zijn van VCA-VOL.

Voor wie?

Deze training is bestemd voor de leidinggevenden van chauffeurs, of voormannen van aannemersbedrijven e.d., waarbij VOL certificering vereist is. Bijvoorbeeld bij werkzaamheden op bedrijfsterreinen van de chemische industrie of overheidsbedrijven. Deze training is een combinatie van basisveiligheid met veiligheid voor leidinggevenden.

De cursus telt voor 7 uur mee voor de code-95.

terug naar cursusoverzicht

Levensreddend handelen

Cursus levensreddend handelen en reanimatie

De cursus levensreddend handelen en reanimatie heeft een duur van 1 dag. Het maximaal aantal personen wat mee kan doen in een cursus is vijftien.

Doel van deze opleiding is om eerste hulp te kunnen verlenen indien de chauffeur, zijn passagiers of andere omstanders betrokken zijn bij een ongeval of incident. Verder leert de cursist om te gaan met blusapparaten die in het beroepsverkeer gebruikt worden.

De cursus telt voor 7 uur mee voor de code-95.

terug naar cursusoverzicht

Communicatieve vaardigheden

Cursus Communicatieve Vaardigheden

De beroepschauffeur communiceert dagelijks vele malen met klanten, collega’s en onbekenden. Veelal communiceren de chauffeurs onbewust op een manier die hij zichzelf in de loop van de jaren heeft aangeleerd. De chauffeur is het visitekaartje van de organisatie; het eerste contact van buitenstaanders met het bedrijf loopt vaak via de chauffeur. Deze cursus leert de chauffeur om onder verschillende omstandigheden op een professionele manier te communiceren.

Doel

Na afloop van de cursus is de deelnemer in staat om aan te geven wat het belang van een goede beroepshouding is en hoe hij/zij ervoor kan zorgen dat hij representatief blijft voor zijn functie tijdens de uitvoering van zijn werk.

terug naar cursusoverzicht

fysieke belasting

Cursus Fysieke Belasting

In de sector transport en logistiek worden veel goederen met de hand verplaatst. Denk aan het tillen van zware dozen en het werken met rolcontainers. Als dit op de verkeerde manier gebeurt kunnen rug-, schouder- en armklachten ontstaan. Inzicht in het belang van een goede werkhouding en werksituatie en hoe klachten voorkomen kunnen worden, is van groot belang. Het is mogelijk de training gedurende 1 dag of opgesplitst in 2 dagdelen (binnen 10 dagen) te volgen.

Doelgroep

Medewerkers die in hun werk regelmatig moeten tillen, rolcontainers moeten verplaatsen of andere fysiek belastende werkzaamheden uitvoeren, maar ook voor leidinggevenden die de werkzaamheden moeten coördineren.

De cursus telt voor 7 uur mee voor de code-95.

terug naar cursusoverzicht

het nieuwe rijden

Cursus Het Nieuwe Rijden

Veilig rijden, brandstof besparen en vriendelijk zijn voor het milieu. Dat leren vrachtautochauffeurs in deze praktijkopleiding van Oosterpoort Vakopleiding. Een kleine verandering in rijgedrag levert grote voordelen op.

Waarom?

Vooral chauffeurs hebben met een juiste, getrainde rijstijl een gunstige invloed op het brandstofverbruik. De rijstijl van Het Nieuwe Rijden (HNR) combineert brandstofbesparing en veiligheid op optimale wijze.

Door verandering in rijgedrag bespaar je maar liefst 10 tot 15 procent brandstof! Dat betekent niet alleen financieel voordeel voor het bedrijf, maar ook voordeel voor het milieu. Bovendien is Het Nieuwe Rijden een veiligere manier van rijden. Genoeg redenen om de stap naar Het Nieuwe Rijden te maken.

Resultaat

Deelnemers passen rijtechnieken toe waarmee ze energiezuiniger en minder milieubelastend rijden. De kostprijs per kilometer wordt hierdoor lager. Daarnaast zijn ze in staat meer anticiperend te rijden, wat de veiligheid verhoogt.

Inhoud:

De onderwerpen die behandeld worden tijdens de opleiding zijn:

 • Het principe van specifiek brandstofverbruik
 • Brandstofbesparende rijstijl
 • Voertuig en chauffeur
 • Invloeden van weer, weg en verkeer op brandstofverbruik
 • Techniek en uitvoering van het voertuig
 • Invloed van de chauffeur op het brandstofverbruik
 • Anticiperend rijgedrag

De cursus telt voor 7 uur mee voor de code-95.

terug naar cursusoverzicht

schade preventie

Cursus Schade Preventie

Veilig én kostenbesparend

Het voorkomen van schades is zowel voor chauffeurs als voor werkgevers erg belangrijk. Schades kosten veel geld en tijd, terwijl deze schades in veel gevallen voorkomen hadden kunnen worden. De praktijkcursus Rijoptimalisatie Schadepreventie van B&W-veiligheidsadviseurs  vergroot uw kennis over schadepreventief en defensief rijden als beroepschauffeur.

Defensieve rijstijl

Beroepschauffeurs werken tegenwoordig onder een steeds groter wordende druk, waarbij werkomstandigheden regelmatig verschillen. Bij het werken met groot materieel hoort dan ook een defensieve rijstijl, helemaal in het intensieve verkeer van tegenwoordig. Met een defensieve rijstijl voorkomt u ongelukken, vermijdt u fouten en houdt u rekening met fouten van anderen. Een ongeluk zit namelijk in een klein hoekje en hoeft niet altijd aan uzelf te liggen! U leert rekening te houden met weers- en verkeersomstandigheden die een rol spelen bij veel ongelukken.

Het resultaat?

Uw rijvaardigheid wordt verbeterd, uw rijstijl wordt veiliger en de kostprijs per kilometer daalt.

Inhoud van deze praktijkcursus

De belangrijkste onderdelen van de cursus Rijoptimalisatie Schadepreventie zijn het defensief rijgedrag, de veiligheid, manoeuvreren en spiegelen. Tijdens deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Defensief rijden
 • Schadeformulieren
 • Kijken, observeren, concentreren en rijtechnieken
 • Spiegelstand en het stellen van spiegels
 • Kennis, attitude en chauffeursgedrag
 • Staat van het voertuig en brandstofverbruik
 • Controle houden op en manoeuvreren met voertuigen
 • Voorkomen van ongevallen en terugdringen van schades: schadepreventie
 • Weersomstandigheden

De cursus telt voor 7 uur mee voor de code-95.

terug naar cursusoverzicht

defensief rijden

Cursus Defensief Rijden

Deze cursus rijoptimalisatie defensief rijden, is bedoeld voor beroepschauffeurs die in het kader van defensief rijden een periodieke evaluatie van vaardigheden behoeven. Binnen de training worden ook de beginselen van het nieuwe rijden geïntegreerd.

Het doel van de opleiding rijoptimalisatie defensief rijden is het de chauffeur bewust maken dat met een aangepaste rijstijl onnodige schades en zo ook ongelukken kunnen worden voorkomen.

De opleiding rijoptimalisatie defensief rijden is bestemd voor zowel eigen personeel als inhuur.

De chauffeur dient voor het volgen van deze opleiding in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs voor de categorie C of E bij C (i.g.v. het rijden met een combinatie) en een chauffeursdiploma.

Theorie:

 • Voertuigencontrole (verlichting, spiegels, banden, vloeistoffen, etc.)
 • Anticiperen (overzicht van de verkeerssituatie)
 • Defensief rijden (concentratie)
 • Aangepast en besluitvaardig rijden (rijtechniek, kijken, observeren)
 • Ruimtekussen (afstand houden)
 • Weersomstandigheden
 • Voorkomen van incidenten bij Laden en lossen
 • Bijzondere verrichtingen (manoeuvreren)
 • Rijtechniek binnen en buiten de bebouwde kom
 • Vermoeidheid achter het stuur
 • Omgaan met snelheid
 • Het kantelen van voertuigen
 • Europees schadeformulier

Praktijk:

 • Rijanalyse
 • Gedragskeuze tijdens de rit
 • Rijden met aangepaste rijstijl
 • Theoriepunten komen te sprake tijdens de rit
 • Rijtechniek binnen en buiten de bebouwde kom

De cursus telt voor 7 uur mee voor de code-95.

terug naar cursusoverzicht

BBS

Cursus Behavior Based Safety

Doel

De chemische industrie beschouwt veiligheid in het transport van haar producten als een belangrijk integraal aspect van de gehele logistieke keten. Daarbij wordt het verkeer steeds intensiever en dat vereist een defensieve rijstijl:

 • voorkomen van ongelukken
 • vermijden van fouten
 • rekening houden met fouten van anderen
 • rekening houden met weer- en verkeersomstandigheden.

BBS vormt een onderdeel van het SQAS-systeem.

Inhoud

 • Defensief en anticiperend rijden;
 • Kijken, observeren, concentreren en rijtechnieken;
 • Kennis, attitude en chauffeursgedrag;
 • Staat van het voertuig en brandstofverbruik;
 • Controle houden op en manoeuvreren met voertuigen;
 • Laad-en losprocedures;
 • Voorkomen van ongelukken en terugdringen van schades;
 • Weeromstandigheden.

Resultaat

Deelnemers leren defensiever te rijden en verbeteren hun rijvaardigheid. Waarbij, indien van toepassing, bijzondere aandacht wordt besteedt aan het vervoer van gevaarlijke stoffen.
Deelnemers ontvangen een getuigschrift als bewijs van deelname. Ook krijgen ze het beoordelingsrapport waarop de prestaties van de praktijkritten staan vermeld, met een risicoprofiel en eventuele aanbevelingen. De beoordelingsrapporten worden eveneens teruggekoppeld naar het bedrijf. Op deze manier kan het een vast onderdeel worden van de bedrijfsvoering met blijvende resultaten.

De cursus telt voor 7 uur mee voor de code-95.

terug naar cursusoverzicht

rijvaardigheidsanalyse

Rijvaardigheidsanalyse

Doel

De Rijvaardigheids-analyse is mogelijk voor chauffeurs met en zonder ervaring voor alle voertuigcategorieën zoals vrachtauto, touringcar en taxi. de analyse wordt op individuele basis gehouden en bestaat uit ontvangst / kennismaking, rijvaardigheidsrit en een nabespreking met de deelnemer.

Inhoud

Tijdens de rijvaardigheidsrit geldt de rijprocedure als basis, in de rijprocedure wordt het meest wenselijke rijgedrag beschreven, zoals onder andere:

 • Administratieve controle;
 • Controle voertuig;
 • Zit- en Stuurhouding;
 • Voertuigbediening;
 • Verkeersdeelneming en Defensief rijgedrag;
 • Toepassing relevante verkeerskennis;
 • Bijzondere manoeuvres.

Resultaat

Van de rijvaardigheidsrit maakt de instructeur een rijvaardigheidsanalyse op. Hierop staan de behandelde onderdelen vermeld en van welke onderdelen eventueel scholing gewenst of noodzakelijk is.

De cursus telt voor 7 uur mee voor de code-95.

terug naar cursusoverzicht