“Gevaarlijk goed in gevaarlijk goed”

tel.: 040 261 86 13

Gevaarlijke stoffen en goederen: Opslag en overslag

De opslag en overslag van gevaarlijke stoffen en goederen is gehouden aan complexe wet- en regelgeving binnen Nederland. Afhankelijk van de soorten goederen en de hoeveelheid van opslagen goederen zijn bepaalde richtlijnen, wetten en besluiten van toepassing.

Als producent, verpakker of vervoerder van (onder andere) gevaarlijke goederen krijgt u mogelijk al snel te maken met de opslag van deze goederen. Het opslaan (of overslaan) van verpakte gevaarlijke goederen is, uitzonderingen daargelaten, binnen Nederland gehouden aan richtlijn PGS-15. De PGS (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) bevat ook richtlijnen voor het opslag van gevaarlijke stoffen in bulk (boven- en ondergrondse opslagtanks, tankcontainers, etc. etc.).

De PGS-15 geeft richtlijnen voor de opslag van gevaarlijke goederen binnen de inrichting. Hierbij kunt u denken aan eisen aan de brandwerendheid van de opslagvoorziening (aanvullend op het Bouwbesluit), opvangcapaciteit, bluswateropvang, productopvang, blusinstallaties, persoonlijke beschermingsmiddelen, etc., etc., etc..

Bij de opslag van gevaarlijke goederen is er ook mogelijk een risico te verwachten voor de omgeving. In het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) worden kaders geschept met betrekking tot het in kaart brengen van risico’s voor de omgeving.

In bepaalde gevallen is er een risico omschreven voor zware ongevallen. In het BRZO worden dan nog aanvullende eisen gesteld aan de onderneming.

Het in kaart brengen van alle verschillende Wetten, Besluiten, Regelingen en Richtlijnen is op z’n minst uitdagend te noemen. Het op juiste wijze interpreteren en ten uitvoer brengen is een tweede. B&W-veiligheidsadviseurs heeft kennis van de wet- en regelgeving en beschikt over een netwerk van professionals (PGS-15, BEVI, QRA, BRZO).