“Gevaarlijk goed in gevaarlijk goed”

tel.: 040 261 86 13

Cursussen: B&W als opleider

B&W-veiligheidsadviseurs beschikt over kennis en kunde om binnen uw organisatie passende logistieke cursussen te verzorgen. Hierin is B&W niet gelimiteerd tot het aanbieden van uitsluitend aan gevaarlijke stoffen gerelateerde cursussen;  ook algemene logistieke cursussen kunnen door B&W worden verzorgd.

Ook in het kader van de Europese Regeling Vakbekwaamheid Bestuurders (Europese Richtlijn 2003/59/EG) – code 95 – kan B&W-veiligheidsadviseurs volledige opleidingstrajecten of losse cursussen verzorgen. Graag denken wij mee bij het samenstellen van een passend opleidingstraject voor uw chauffeurs.

B&W-veiligheidsadviseurs biedt u ook de mogelijkheid van in-company opleidingen. Bij in-company opleidingen kan veel meer worden stilgestaan bij de praktijk van het bedrijf en kan er met herkenbare voorbeelden worden gewerkt. Hiermee wordt bereikt dat de betrokkenheid van de cursisten hoger ligt en dat de lesstof beter wordt opgenomen; een hoger rendement van de cursussen.

De cursussen – met name de in-company – zijn uitermate geschikt voor medewerkers uit de gehele organisatie. Veiligheid is een bedrijfscultuur die door de gehele organisatie gedragen zou moeten worden, derhalve komen zowel de chauffeur, de warehousemedewerker, de planner als ook het management in aanmerking voor cursussen door B&W-veiligheidsadviseurs.

ADR cursussen

Cursus ADR

Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen boven de vrijstellingsgrenzen van het ADR, moet de bestuurder van het voertuig in het bezit zijn van een geldig ADR-certificaat. B&W-veiligheidsadviseurs is als opleider door het CBR gecertificeerd als ADR-opleider.

Klik hier voor meer informatie

Veilig werken met gevaarlijke stoffen

In overeenstemming met onder andere het ADR, de PGS-15 en het Arbeidsomstandighedenbesluit behoort iedereen die met gevaarlijke stoffen werk geschoold te zijn.

B&W-veiligheidsadviseurs kan binnen uw organisatie – toegespitst op de werkzaamheden van uw medewerkers – passende training verzorgen.

Klik hier voor meer informatie

Cursussen
Logistieke cursussen

Code-95

De code-95 (Regeling Vakbekwaamheid Bestuurders (Europese Richtlijn 2003/59/EG)) geldt onder andere ook voor bestuurders in het beroepsgoederenvervoer. B&W-veiligheidsadviseurs biedt verschillende opleidingen aan die ook meetellen voor de code-95. Ook kan B&W u een compleet opleidingspakket aanbieden voor uw chauffeurs. De inhoud van het opleidingspakket is volledig aan te passen naar uw wensen.

Klik hier voor meer informatie

Veilig werken met interne transportmiddelen, hef- en hijsmiddelen

het werken met interne transportmiddelen, hef- en hijsmiddelen brengt risico’s met zich mee. De Arbeidsomstandighedenwet geeft dan ook aan dat iedereen die met deze transportmiddelen werkt, scholing / instructie moet hebben ontvangen.

B&W-veiligheidsadviseurs kan op uw eigen locatie, met uw eigen middelen een training verzorgen voor het veilig werken met diverse hef- en hijsmiddelen. Als bewijs van deze training ontvangt u een scholingscertificaat.

Klik hier voor meer informatie

heftruck