“Gevaarlijk goed in gevaarlijk goed”

tel.: 040 261 86 13

Open inschrijving ADR cursussen

Open inschrijving ADR cursussen zijn cursussen die open zijn voor iedereen die graag het ADR-certificaat wilt behalen of wilt verlengen.

Bestuurders van voertuigen, beladen met gevaarlijke stoffen boven de mogelijke vrijstellingsgrenzen van 1.1.3.6, LQ, EQ of vrijstellingen gezien de aard van het vervoer, moeten in het bezit zijn van een geldig ADR-certificaat. Hieronder treft u een overzicht aan van alle op dit moment geplande ADR-opleidingen op basis van open inschrijving.

De cursus ADR-verlenging is voor alle cursisten van wie het ADR-certificaat binnen 1 jaar na het examen zal gaan verlopen.

Voor cursisten die nog niet in het bezit zijn van het ADR-certificaat geldt dat zij kunnen aansluiten bij een cursus ADR-behalen.

Voor het behalen of verlenging van ADR module klasse 1 (explosieve stoffen) en ADR module klasse 7 (radioactieve stoffen) willen wij u verzoeken contact met ons op te nemen.

Hieronder een weergave van alle geplande open inschrijving ADR cursussen.

ADR-certificaat basis (behalen)

Plaats

Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg

Data

22, 23 en 24 januari
9, 16 en 23 februari
5, 6 en 7 maart
2, 3 en 4 april
30 april, 1 en 2 mei
11, 18 en 25 mei
4, 5 en 6 juni

Examen

26 januari te Breda
9 maart te Eindhoven
9 maart te Eindhoven
6 april te Eindhoen
4 mei te Breda
8 juni te Breda
8 juni te Breda

ADR-certificaat basis + tank (behalen)

Plaats

Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg

Data

22, 23, 24 en 25 januari
9, 16, 23 en 2 maart februari
5, 6, 7 en 8 maart
2, 3, 4 en 5 april
30 april, 1, 2 en 3 mei
11, 18, 25 mei en 1 juni
4, 5, 6 en 7 juni

Examen

26 januari te Breda
9 maart te Eindhoven
9 maart te Eindhoven
6 april te Eindhoen
4 mei te Breda
8 juni te Breda
8 juni te Breda

ADR-certificaat verlenging (basis & basis + tank)

Plaats

Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg


Rotterdam / Ridderkerk
Rotterdam / Ridderkerk
Rotterdam / Ridderkerk
Rotterdam / Ridderkerk

Data

23 en 24 januari
16 en 23 februari
6 en 7 maart
3 en 4 april
1 en 2 mei
18 en 25 mei
5 en 6 juni


30 en 31 januari
27 en 28 februari
27 en 28 maart
15 en 16 mei

Examen

26 januari te Breda
9 maart te Eindhoven
9 maart te Eindhoven
6 april te Eindhoen
4 mei te Breda
8 juni te Breda
8 juni te Breda


2 februari te Barendrecht
2 maart te Breda
30 maart te Breda
18 mei te Barendrecht

Als de open inschrijving ADR cursussen geen uitkomst bieden is het mogelijk een ADR cursus op uw eigen locatie te laten verzorgen. Hiertoe verzoek ik u contact op te nemen met B&W-veiligheidsadviseurs.