“Gevaarlijk goed in gevaarlijk goed”

tel.: 040 261 86 13

Open inschrijving ADR cursussen

Open inschrijving ADR cursussen zijn cursussen die open zijn voor iedereen die graag het ADR-certificaat wilt behalen of wilt verlengen.

Bestuurders van voertuigen, beladen met gevaarlijke stoffen boven de mogelijke vrijstellingsgrenzen van 1.1.3.6, LQ, EQ of vrijstellingen gezien de aard van het vervoer, moeten in het bezit zijn van een geldig ADR-certificaat. Hieronder treft u een overzicht aan van alle op dit moment geplande ADR-opleidingen op basis van open inschrijving.

De cursus ADR-verlenging is voor alle cursisten van wie het ADR-certificaat binnen 1 jaar na het examen zal gaan verlopen.

Voor cursisten die nog niet in het bezit zijn van het ADR-certificaat geldt dat zij kunnen aansluiten bij een cursus ADR-behalen.

Voor het behalen of verlenging van ADR module klasse 1 (explosieve stoffen) en ADR module klasse 7 (radioactieve stoffen) willen wij u verzoeken contact met ons op te nemen.

Hieronder een weergave van alle geplande open inschrijving ADR cursussen.

ADR-certificaat basis (behalen)

Plaats

Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg

Rotterdam
Rotterdam

Data

16, 17 en 18 augustus
4, 11 en 18 september
21, 22 en 23 september
9, 16 en 23 oktober
26, 27 en 28 oktober
23, 24 en 25 november

6, 7 en 8 september
25, 26 en 27 oktober

Examen

20 augustus te Eindhoven
2 oktober te Eindhoven
25 september te Breda
6 november te Eindhoven
30 oktober te Breda
27 november te Breda

10 september te Barendrecht
29 oktober te Barendrecht

ADR-certificaat basis + tank (behalen)

Plaats

Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg

Rotterdam
Rotterdam

Data

16, 17, 18 en 19 augustus
4, 11, 18 en 19 september
21, 22, 23 en 24 september
9, 16, 23 en 30 oktober
26, 27, 28 en 29 oktober
23, 24, 25 en 26 november

6, 7, 8 en 9 september
25, 26, 27 en 28 oktober

Examen

20 augustus te Eindhoven
2 oktober te Eindhoven
25 september te Breda
6 november te Eindhoven
30 oktober te Breda
27 november te Breda

10 september te Barendrecht
29 oktober te Barendrecht

ADR-certificaat verlenging (basis & basis + tank)

Plaats

Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg

Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam

Data

17 en 18 augustus
11 en 18 september
22 en 23 september
16 en 23 oktober
27 en 28 oktober
24 en 25 november

7 en 8 september
11 en 18 september
26 en 27 oktober
13 en 20 november

Examen

20 augustus te Eindhoven
2 oktober te Eindhoven
25 september te Breda
6 november te Eindhoven
30 oktober te Breda
27 november te Breda

10 september te Barendrecht
26 september te Breda
29 oktober te Barendrecht
27 november te Breda

Als de open inschrijving ADR cursussen geen uitkomst bieden is het mogelijk een ADR cursus op uw eigen locatie te laten verzorgen. Hiertoe verzoek ik u contact op te nemen met B&W-veiligheidsadviseurs.