“Gevaarlijk goed in gevaarlijk goed”

tel.: 040 261 86 13

Veilig werken met gevaarlijke stoffen

De cursus veilig werken met gevaarlijke stoffen wordt – vaak in-company – door B&W-veiligheidsadviseurs verzorgd. De grondslag voor de cursus veilig werken met gevaarlijke stoffen is gelegen in verschillende wet- en regelgeving.


Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Zowel het ADR, de PGS-15 en het Arbeidsomstandighedenbesluit verlangen dat medewerkers, wanneer zij met gevaarlijke stoffen werken,  zich er bewust van zijn dat hier risico’s aan zijn verbonden. Ook werknemers die niet fysiek met gevaarlijke stoffen werken moeten al naar gelang de werkzaamheden die ze wel verrichten, geschoold zijn.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • planners;
 • administratieve medewerkers (documentatie); en
 • interne veiligheidsmedewerkers (ESHQ / KAM).

Bij de cursus veilig werken met gevaarlijke stoffen wordt, daar waar mogelijk, gewerkt met voor de deelnemers herkenbare voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van uw bedrijf. De deelnemers worden bewust gemaakt van de eigenschappen van de gevaarlijke stoffen en er wordt stilgestaan bij de mogelijke risico’s die verbonden zijn aan het werken et deze stoffen. Ook wordt stilgestaan bij de verantwoordelijkheden (en aansprakelijkheden!) die volgen uit de wet- en regelgeving.

Om veiligheid een integraal deel uit te laten maken van een organisatie is het van belang dat veiligheid een cultuur wordt. Het begrip veiligheidscultuur wordt te pas en te onpas genoemd, maar is zeker een onderwerp om bij stil te staan. In onderstaande kader wordt dieper ingegaan op het begrip veiligheidscultuur.

Indien u graag meer informatie wilt ontvangen over de cursus veilig werken met gevaarlijke stoffen en de mogelijkheden hiervoor binnen uw organisatie, neem dan contact met ons op; wij vertellen u hier graag meer over!

Veiligheidscultuur

De theorie van Schein onderscheidt drie lagen binnen het begrip cultuur, namelijk:

 • de uitingen van de cultuur (Schein noemt dit artefacten);
 • beleden kernwaarden;
 • basisaannames.

De uitingen van de cultuur merk je binnen de organisatie, bijvoorbeeld:

 • geblokkeerde vluchtwegen
 • veiligheid wordt niet besproken
 • met de vinger wijzen óf juist de oorzaak van een incident onderzoeken.

De kernwaarden zijn omschreven in het beleid van de organisatie. De kernwaarden en de artefacten zouden in overeenstemming moeten zijn. Als dit niet het geval is zegt dit veel over de organisatie.

Basisaannames staan niet op papier, maar leven binnen de organisatie. Werknemers voelen deze haarfijn aan. Wordt er gekozen voor het investeren van geld in veiligheid of worden deze kosten liever bespaard? De veiligheidscultuur wordt uiteindelijk bepaald door de basisaannames.

Wanneer de zorg voor veiligheid als basisaanname binnen een organisatie aanwezig is, zal dit ertoe leiden dat veel medewerkers in hun handelen veiligheid blijven betrachten.

Het op zodanige wijze in overeenstemming brengen van de kernwaarden met de basisaannames van een organisatie dat dit zich uit in de uitingen van de cultuur binnen organisatie is een loffelijk streven. Dit behoeft leiderschap.

Een goede veiligheidscultuur bestaat volgens Reason uit:

 • een rapporteren en geïnformeerde cultuur:
  • werknemers kunnen makkelijk fouten en incidenten melden;
 • een rechtvaardige cultuur:
  • er is een sfeer van vertrouwen, geen angst;
 • een flexibele cultuur:
  • de organisatie en de mensen kunnen zich makkelijk aanpassen aan veranderende omstandigheden;
 • een lerende cultuur:
  • de medewerkers en de organisatie beschouwen alles wat gebeurt als mogelijkheden om te leren. Fouten maken is dan ook niet erg meer.