“Gevaarlijk goed in gevaarlijk goed”

tel.: 040 261 86 13

(Extern) Veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen

Met ingang van 1 januari 2000 is de Regeling Veiligheidsadviseur van kracht geworden. Deze regeling is nu opgenomen in de richtlijn 96/35 EU. Elke onderneming die betrokken is bij het vervoer van gevaarlijke stoffen (inclusief laden en lossen) moet beschikken over een eigen veiligheidsadviseur óf kan een extern veiligheidsadviseur inhuren.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van de (extern) veiligheidsadviseur zijn vastgelegd in de wet- en regelgeving van de betreffende modaliteiten (ADR, RID en ADN). De taken van de veiligheidsadviseur, aangepast van de activiteiten van de onderneming, zijn in het bijzonder:

  • nagaan of de voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen  worden nageleefd;
  • de onderneming van advies dienen bij werkzaamheden die het vervoer van gevaarlijke goederen betreffen;
  • het opstellen van een jaarverslag over de activiteiten van de onderneming met betrekking tot gevaarlijke stoffen ten behoeve van de bedrijfsleiding en in voorkomend geval het (lokaal) bevoegd gezag;
  • het opstellen van een ongevallenrapport in voorkomende gevallen.

Een overzicht van alle taken van de veiligheidsadviseur (in overeenstemming met de wet- en regelgeving), vindt u hier….

B&W-veiligheidsadviseurs biedt u de mogelijkheid om een veiligheidsadviseur ADR (wegvervoer), RID (spoorvervoer) en/of ADN (binnenvaart) voor uw bedrijf in te huren.

B&W-veiligheidsadviseurs als extern veiligheidsadviseur

Indien u er voor kiest B&W-veiligheidsadviseurs in te huren als uw extern veiligheidsadviseur, dan verzorgt B&W de volgende taken:

  • 1x per jaar een bedrijfsaudit door één van onze veiligheidsadviseurs;
  • opstellen van een rapportage bedrijfsonderzoek met geïntegreerd wettelijk verplicht jaarverslag;
  • telefonische en schriftelijke adviezen;
  • juridische bijstand bij proces-verbaal met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen;
  • adviezen met betrekking tot de scholing van medewerkers;
  • assistentie bij (bron)controles door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Interesse?

Indien u graag meer informatie ontvangt over de diensten die wij voor uw onderneming kunnen verrichten, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen (040 261 86 13) of het contactformulier invullen.

Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Ook voor een offerte op maat verzoeken wij u het contactformulier in te vullen.

veiligheidsadviseur