“Gevaarlijk goed in gevaarlijk goed”

tel.: 040 261 86 13

COVID-19: In verband met de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het COVID-19 virus, is het niet mogelijk de opleiding ADR behalen of ADR verlengen te volgen. Het CBR neemt voorlopig ook geen examens af.

Certificaten waarvan de geldigheid vervalt ten gevolge van deze maatregelen behouden onder bepaalde voorwaarden hun geldigheid. De Europese Commissie heeft hiertoe een multilaterale overeenkomst M330 opgesteld. Deze overeenkomst is ook door Nederland onderschreven. De exacte tekst en voorwaarden kun u hier lezen.

Zodra het weer mogelijk is de ADR opleiding te volgen en het examen af te leggen, is het weer mogelijk inschrijvingen te doen via onze website. Als u vragen hebt, verzoek ik u contact met mij op te nemen.